Om oss

Vi är byggare som tar ditt projekt på största allvar och som kund till oss skall du känna dig trygg med ditt val av oss som entreprenör. Vårt mål är att allt skall fungera genom projektet.

Vår vision

Att kunna bygga och erbjuda våra kunder passivhus för ett hållbart byggande. Vi skall skapa och ha hög kompetens samt utföra våra uppdrag med rätt kvalité, hög effektivitet och god service.

Om oss

Umf Entreprenad AB förvaltar ett arv av tre generationers entreprenadverksamhet. Företaget består av 30 kvalificerade och engagerade medarbetare med stor branscherfarenhet. Det gör oss rustade att utföra såväl medelstora som större uppdrag – från skiss till färdigt projekt. Alla byggentreprenader är viktiga för oss med kunden i fokus. Vi gör komplexa installationer i samband med nybyggnation eller renovering. Du kan lita på att vi har all specialistkompetens som krävs inom alla våra teknikområden.

Vi tar oss an ditt projekt, stort som litet, men i partnering- och samverkansprojekt kan du som bäst utnyttja vår organisations kompetens. Där kommer du till fullo att se fördelarna med vårt breda kunnande och de korta beslutsvägarna. Vi skräddarsyr en installationslösning för dig och din fastighet, anläggning eller industri. Vår breda kompetens sparar både tid, pengar och miljö, och garanterar ett hållbart resultat. Våra medarbetare har alla de certifieringar och licenser som krävs för uppdraget. Genom rätt kompetens och rätt resurser tar vi ditt installationsprojekt hela vägen från idé till komplett lösning.

Tillsammans bildar vi en styrgrupp med representanter från den högsta ledningen från er och UMF Entreprenad AB. Gruppens roll är att bevaka projektets angivna mål och intentioner, samt att säkerställa den övergripande styrningen i projektet.

Där ingår allt från att säkerställa produktionskostnaden till att finna de rätta tekniska lösningarna. Vi tar vara på era erfarenheter av byggnation och drift och med noggrann uppföljning och nära samarbete med oss ser vi till att hitta den bästa långsiktiga lösningen.

Projektledning, utförande och uppföljning sker kontinuerligt i väl sammansvetsade team som har nära och öppen kontakt med kunder, myndigheter, arkitekter, konsulter, leverantörer och underentreprenörer. Vi har ett väl utvecklat nätverk av underentreprenörer och leverantörer som vi handlar upp för våra entreprenader som vi vet kan sitt jobb. De är noga utvalda och har arbetat med oss under en längre tid. Vi är alla samma målsättning; nöjda kunder och ett väl utfört arbete.

 Just nu håller vi även på med certifieringar för ISO 9001 och 14001 som beräknas vara färdiga under våren 2019!

STARTADE VI

slutförda projekt

Medarbetare

Företaget har idag 30 anställda. Många av våra anställda har lång branscherfarenhet, en del har varit med från företagets start. Vi är två byggingenjörer, en arkitekt, en platschef och tre arbetsledare. Personalen är ständigt uppdaterade med det senaste med hjälp av kurser och utbildningar.

Fredric Zejnulla

Fredric Zejnulla

VD

Christian Sylvan

Christian Sylvan

Projektledare

Kontakta oss

10 + 8 =

Följ oss på Facebook

Umf Entreprenad AB, Von Utfallsgatan 14C, 415 05 Göteborg

+46 707 90 68 24

info@umfentreprenad.se