UMF Entreprenad AB

Erbjuder dig kompletta tjänster inom mark & byggnation.

Våra tjänster

Byggnation

Vi utför nybyggnation, renoveringar, tillbyggnader, takomläggning och underhållsservice.

Mark

Vi utför samtliga markarbeten, dräneringar stensättning, husgrunder, murar, asfaltering, uppfartsramper, pooler, vatten & avlopp.

Fasad & betong reparationer

Vi har en bred kompetens av fasadarbeten. Vi arbetar även med murning och betongreparationer.

Starta ditt projekt tillsammans med oss.

Inga projekt är för stora eller små

Erbjuder dig kompletta tjänster inom mark & byggnation.

Umf Entreprenad AB förvaltar ett arv av tre generationers entreprenadverksamhet. Företaget består av 30 kvalificerade och engagerade medarbetare med stor branscherfarenhet. Det gör oss rustade att utföra såväl medelstora som större uppdrag – från skiss till färdigt projekt. Alla byggentreprenader är viktiga för oss med kunden i fokus. Vi gör komplexa installationer i samband med nybyggnation eller renovering. Du kan lita på att vi har all specialistkompetens som krävs inom alla våra teknikområden.

Vi tar oss an ditt projekt, stort som litet, men i partnering- och samverkansprojekt kan du som bäst utnyttja vår organisations kompetens. Där kommer du till fullo att se fördelarna med vårt breda kunnande och de korta beslutsvägarna. Vi skräddarsyr en installationslösning för dig och din fastighet, anläggning eller industri. Vår breda kompetens sparar både tid, pengar och miljö, och garanterar ett hållbart resultat. Våra medarbetare har alla de certifieringar och licenser som krävs för uppdraget. Genom rätt kompetens och rätt resurser tar vi ditt installationsprojekt hela vägen från idé till komplett lösning.

startade vi

slutförda projekt

Vår konstruktionsprocess

01

Planering

Vår erfarenhet ger oss ett öga för helheten som säkerställer att inga detaljer eller beroenden missas, och att tid och pengar utnyttjas maximalt.

02

Design

Vi kan design och konstruktion, och ser till att vi skapar lösningar som uppfyller både kundens önskemål såväl som kvalitet och regler.

03

Bygg

När det kommer till själva genomförandet har vi all kompetens du behöver. Vi har ett eget team av proffs, och jobbar även med utvalda underentreprenörer vid behov.

Vi har byggt i mer än sexton år

Vi arbetar alltid med kvalitet i fokus och vårt mål är nöjda och återkommande kunder. Vi strävar efter att skapa långsiktiga relationer med kunder och samarbetspartners. Det ska vara lönsamt och framgångsrikt att anlita oss.

Våra projekt

Kontakta oss

14 + 11 =

Följ oss på Facebook

Umf Entreprenad AB, Von Utfallsgatan 14C, 415 05 Göteborg

+46 707 90 68 24

info@umfentreprenad.se