Erbjuder dig kompletta tjänster inom mark & byggnation.

Umf Entreprenad AB består av 21 kvalificerade och engagerade medarbetare med stor branscherfarenhet. Det gör oss rustade att utföra såväl medelstora som större uppdrag – från skiss till färdigt projekt. Alla projekt är viktiga för oss med kunden i fokus.

Fasad & betong reparationer

Vi har en bred kompetens av fasadarbeten. Vi arbetar även med murning och betong reparationer. Betong förstärkningar i garage, hus och andra bärande konstruktioner. 

Byggnation

Vi utför nybyggnation, renoveringar, tillbyggnader, takomläggning och underhållsservice.

Mark

Vi utför samtliga markarbeten, dräneringar stensättning, husgrunder, murar, asfaltering, uppfartsramper, pooler, vatten & avlopp.